a run

a run teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a run koşu