y-section

y-section teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y-section y-kesit

y-section terimi için benzer kelimeler ve anlamları

section by section bölüm bölüm
abdominal section karın bölümü
black section siyah bölüm
c-section c-bölümü
caesarean section sezaryen
cesarean section sezaryen
conic section konik kesit
cross-section enine kesit
frozen section donmuş bölüm
half section yarım bölüm
half-section yarı-kesittir
longitudinal section boyuna bölüm
magazine section dergi bölümü
multi-section çoğul bölümlü
nuclear cross section nükleer kesit
oblique section eğik bölüm
perineal section perineal bölüm
press section basın bölümü
rhythm section ritim bölümü
right section sağ bölüm
saemisch's section saemisch & # x27; s bölümü
section bölüm
section boss bölüm patronu
section eight bölüm sekiz
section gang bölüm çetesi
section hand bölüm el
section mark bölüm işareti
serial section seri bölüm
staff section personel bölümü
thin section ince bölüm
transverse section enine bölüm
type section tip bölümü
ultrathin section ultra ince bölüm
golden section altın bölüm
quarter section çeyrek bölüm
cross section enine kesit
under section bölüm altında
section officer bölüm memuru
pursuant to section bölüm uyarınca
section chief bölüm şefi
consular section konsolosluk bölümü
subject to section bölüme tabi
under this section bu bölüm altında
section view bölüm görünümü
see section bölüme bakınız
in this section bu bölümde
produce section üretim bölümü
section below aşağıdaki bölüm
section headings bölüm başlıkları
middle section orta bölüm