y provide a basis for

y provide a basis for teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y provide a basis for y için bir temel sağlar

y provide a basis for terimi için benzer kelimeler ve anlamları

provide the basis temel sağlamak
provide a basis temel sağlamak
provide the basis for temelini oluşturmak
provide a basis for için bir temel sağlamak
provide a legal basis yasal bir temel sağlamak
provide legal basis yasal dayanak sağlamak
provide a good basis iyi bir temel sağlamak
to provide a basis for our audit opinion denetim görüşümüz için bir temel oluşturmak
provide a strong basis güçlü bir temel sağlamak
provide a reasonable basis makul bir temel sağlamak
provide a solid basis sağlam bir temel sağlamak
provide a strong basis for için güçlü bir temel sağlamak
may provide a basis bir temel sağlayabilir
provide some basis bazı temeller vermek
provide a sound basis for için sağlam bir temel sağlamak
provide a reasonable basis for our opinion. görüşümüz için makul bir temel sağlamak.
provide a meaningful basis anlamlı bir temel sağlamak
provide a sound basis sağlam bir temel sağlamak
can provide a basis bir temel sağlayabilir
shall provide the basis temel sağlayacaktır
provide an excellent basis mükemmel bir temel sağlamak
we believe that our audit provide a reasonable basis for our denetimimizin makul bir temel oluşturduğuna inanıyoruz.
do not provide a basis for için bir temel sağlama
are likely to provide a basis for için bir temel sağlamak muhtemeldir
we believe that our audits provide a reasonable basis denetimlerimizin makul bir temel sağladığına inanıyoruz
provide a better basis for için daha iyi bir temel sağlamak
provide on the basis temelde sağlamak
provide the basis for new applications yeni uygulamalar için temel sağlamak
provide no basis for temelini atmamak
provide a sufficient basis yeterli bir temel sağlamak
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit denetimimize temel oluşturmak için yeterli ve uygun
provide a separate basis ayrı bir temel sağlamak
that provide a basis bu bir temel sağlar
provide no basis temeli yok
provide a legislative basis yasal dayanak sağlamak
could provide a basis bir temel sağlayabilir
our audits provide a reasonable basis for our opinion denetimlerimiz görüşümüz için makul bir temel sağlar
shall provide a basis bir temel sağlayacaktır
would provide a good basis iyi bir temel sağlayacaktır
provide a basis for compromise uzlaşma için bir temel oluşturmak
to provide a basis for our bizim için bir temel sağlamak
accrual basis tahakkuk esası
basis temel
basis of articulation eklemlenmenin temeli
basis point temel nokta
basis weight temel ağırlık
basis's baz & # x27 s
cash basis nakit temeli
on a first-name basis adına göre
gold basis altın temeli