w.s. of

w.s. of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w.s. of w.s. arasında