g-20 investment

g-20 investment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-20 investment g-20 yatırım

g-20 investment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

major investment investment ana yatırım yatırımı
alternative investment market alternatif yatırım pazarı
capital investment sermaye yatırımı
closed-end investment company kapalı uçlu yatırım şirketi
enterprise investment scheme kurumsal yatırım planı
ethical investment etik yatırım
fixed investment trust sabit yatırım güveni
franked investment income yatırım geliri
investment yatırım
investment analyst yatırım analisti
investment bank yatırım bankası
investment bond yatırım bonosu
investment casting yatırım dökümleri
investment company yatırım şirketi
investment compound yatırım bileşimi
investment tax credit yatırım vergisi kredisi
investment trust yatırım güvenliği
open-end investment company açık uçlu yatırım şirketi
pre-investment önceden yatırım
real-estate investment trust gayrimenkul yatırım ortaklığı
return on investment yatırım getirisi
trustee investment mütevelli yatırım
unit investment trust birim yatırım ortaklığı
foreign direct investment doğrudan yabancı yatırım
equity investment öz sermaye yatırımı
investment banking yatırım bankacılığı
investment grade yatırım notu
investment income yatırım geliri
investment banker yatırım bankacısı
investment manager yatırım yöneticisi
foreign investment dış yatırım
investment management yatırım yönetimi
investment portfolio yatırım portföyü
investment return yatırım getirisi
return of investment yatırımın geri dönüşü
investment property yatırım amaçlı gayrimenkul
chief investment officer şef yatırım görevlisi
investment firm yatırım firması
investment securities yatırım amaçlı menkul kıymetler
investment advisor yatırım danışmanı
investment fund yatırım fonu
inward investment içe yatırım
european investment bank avrupa yatırım bankası
investment advice yatırım tavsiyesi
business investment işyeri yatırımları
investment vehicle yatırım aracı
investment climate yatırım ortamı
investment capital yatırım sermayesi
real estate investment trust gayrimenkul yatırım ortaklığı
sound investment ses yatırımı