a call for

a call for teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a call for için bir çağrı