a call for

a call for teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a call for için bir çağrı

a call for terimi için benzer kelimeler ve anlamları

call-by-call call-çağrı tarafından
call-by-call basis çağrı bazında arama
act call arama yap
altar call sunak çağrısı
at someone's beck and call birinin de çağırması ve aranması
beyond the call of duty görev çağrısının ötesinde
bird call kuş çağrısı
booty call ganimet çağrısı
call telefon etmek
call a halt durma
call a spade a spade maça maça çağırmak
call alarm çağrı alarmı
call back geri aramak
call box telefon kulübesi
call centre çağrı merkezi
call down azarlamak
call for ara
call forth çağırmak
call forwarding çağrı yönlendirme
call girl çağrı kızı
call house genelev
call in ara
call in question söz konusu çağrı
call in sick mazeret bildirmek
call it a day bir gün ara
call it quits aramayı bırak
call letters çağrı mektupları
call loan çağrı kredisi
call market pazar ara
call money vadesiz borç alınan para
call names çağrı isimleri
call number çağrı numarası
call of duty görev çağrısı
call of nature doğanın çağrısı
call of the wild vahşi çağrı
call off iptal
call on çağırmak
call on the carpet halıya çağrı
call one's own bir tanesini ara
call one's shots birinin fotoğrafını çağır
call option arama seçeneği
call out çağırmak
call rate çağrı ücreti
call sign çağrı işareti
call slip çağrı fişi
call someone's bluff birisinin blöfünü ara
call the shots çekimleri ara
call the tune melodiyi ara
call to account hesap için ara
call to arms orduya çağırmak