a people

a people teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a people bir insan

a people terimi için benzer kelimeler ve anlamları

government of the people, by the people, and for the people halkın hükümeti, insanlar tarafından ve insanlar için
people-to-people insanlardan insanlara
people-to-people contacts kişiden kişiye irtibat
people-to-people exchange insandan insana değişim
people-to-people ties insandan insana bağları
people to people organization insanlardan insana örgüt
people helping people insanlara yardım eden insanlar
people-to-people dialogue insanlardan insana diyalog
people to people links kişiden kişiye bağlantı
people-to-people cooperation insandan insana işbirliği
people's people kişi # kişi
people-to-people linkages kişiden kişiye bağlantılar
people-to-people interaction insandan insana etkileşim
people for people insanlar için insanlar
people-to-people relations insandan insana ilişkiler
people-to-people networks kişiden kişiye ağlar
people buy from people insanlar insanlardan satın alırlar
development aid from people to people insanlardan insana kalkınma yardımı
people to people ambassador programs insanlardan insana büyükelçi programları
through a people to people insanlardan insana
people people who insanlar kim insanlar
people ignore design that ignores people insanlar insanları görmezden gelen tasarımı görmezden
people-to-people communication insandan insana iletişim
are people people insanlar insan
people to people initiatives insanlardan insana inisiyatifler
all things to all people, be her insan için her şey
bag people çanta insanlar
beautiful people güzel insanlar
boat people tekne insanları
chosen people seçilen insanlar
congress-people kongre-insanlar
democratic people's republic of korea demokratik insanlar korea cumhuriyeti
flower people çiçek çocukları
house of the people halk evi
lay-people -insanları lay
little people küçük insanlar
mongolian people's republic moğol halkının cumhuriyeti
national association for the advancement of colored people renkli insanların gelişimi için ulusal birlik
night people gece insanları
no one ever went broke underestimating the intelligence of the american people amerikan halkının istihbaratını küçümseyen hiç kimse kırılmadı
non-people olmayan insanlar
peculiar people tuhaf insanlar
people insanlar
people carrier insanlar taşıyıcı
people mover insanlar taşıyıcı
people person insanlar insan
people skills insanların becerileri
people who live in glass houses shouldn't throw stones cam evlerde yaşayan insanlar taş atmamalı
people's charter kişi kiralama
people's commune kişi topluluğu