l gaped

l gaped teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı