a lot of money

a lot of money teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a lot of money çok para

a lot of money terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from lot to lot çoktan çokya
lot-to-lot consistency lottan partiye tutarlılık
on a lot by lot basis çok fazla
lot by lot inspection lot incelemesine göre lot
lot-to-lot variation lottan partiye değişim
a lot y a lot of çok fazla
make a lot of money çok para kazanmak
worth a lot of money bir sürü paraya değer
spend a lot of money çok para harcamak
earn a lot of money çok para kazan
quite a lot of money oldukça fazla para
lot of money çok para
have a lot of money çok paraya sahip olmak
get a lot of money çok para kazanmak
a lot money çok para
makes a lot of money çok para kazanmak
costs a lot of money çok pahalıya mal olur
it cost a lot of money bu çok para tutar
a lot less money çok daha az para
save a lot of money çok para biriktirmek
such a lot of money çok para
cost a lot of money çok paraya mal olmak
there is a lot of money çok para var
whole lot of money çok para
i make a lot of money çok para kazandım
awful lot of money çok fazla para
earn lot of money çok para kazanmak
is worth a lot of money çok paraya değer
spent a lot of money çok para harcadı
waste a lot of money çok para harcamak
with a lot of money çok para ile
we spent a lot of money çok para harcadık
win a lot of money çok para kazan
made a lot of money çok para kazandım
raise a lot of money çok para toplamak
a lot of money at stake tehlikede olan çok para
it costs a lot of money çok paraya mal oluyor
pay a lot of money çok para ödemek
spending a lot of money çok para harcamak
an awful lot of money çok fazla para
put a lot of money çok para koymak
there is a lot of money to be made kazanılacak çok para var
having a lot of money çok paraya sahip olmak
give a lot of money çok para ver
bring in a lot of money çok para getirmek
i earn a lot of money çok para kazandım
a lot more money çok daha fazla para
take a lot of money çok para al
i have a lot of money çok param var
there are a lot of money çok para var