k-bandage

k-bandage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-bandage k-bandaj

k-bandage terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ace bandage as bandajı
adhesive bandage yapışkanlı bandaj
bandage bandaj
barton's bandage barton bandajı
capeline bandage burun bandajı
cravat bandage sargı bezi
demigauntlet bandage yarı çıplak bandaj
desault's bandage desault 'ın bandajı
elastic bandage elastik bandaj
living bandage canlı bandaj
many-tailed bandage çok kuyruklu bandaj
plaster bandage alçı sargısı
roller bandage bandaj
scultetus bandage scultetus bandajı
spica bandage spica sargı bezi
spiral bandage sarmal bandaj
suspensory bandage askı bandajı
tensor bandage tensör bandajı
triangular bandage üçgen bandaj
velpeau bandage velpeau bandajı
gauntlet bandage eldiveni bandaj
pressure bandage basınçlı bandaj
liquid bandage sıvı bandaj
gauze bandage gazlı bez bandajı
crepe bandage krep sargısı
compression bandage sıkıştırma bandajı
conforming bandage uygun bandaj
sterile bandage steril bandaj
bandage contact lens bandaj kontakt lens
bandage tape bandaj bandı
bandage scissors bandaj makas
support bandage destek bandajı
stretch bandage streç bandaj
bandage lens bandaj merceği
loose bandage gevşek bandaj
put a bandage bandaj koy
bandage dressing sargı bezi
dressing bandage sargı bezi
tubular bandage boru şeklindeki bandaj
cohesive bandage yapışkan bandaj
cover with a bandage bir bandaj ile kapak
head bandage kafa bandajı
compressive bandage basınçlı bandaj
clear bandage açık bandaj
remove bandage bandaj kaldırmak
knee bandage diz bandajı
sterile adhesive bandage steril yapışkanlı bandaj
bandage or dressing bandaj veya pansuman
as a bandage bandaj olarak
short stretch bandage kısa streç bandaj