caching

caching teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
caching önbelleğe alma

caching terimi için benzer kelimeler ve anlamları

data caching veri önbelleğe alma
page caching sayfa önbelleğe alma
content caching içerik önbelleğe alma
caching layer önbellek katmanı
caching server önbellek sunucusu
web caching web önbelleği
caching solution önbellek çözümü
caching technology önbellek teknolojisi
smart caching akıllı önbellekleme
edge caching kenar önbelleği
caching capabilities önbelleğe alma yetenekleri
dns caching önbelleğe alma dns
caching system önbellek sistemi
file caching dosya önbelleği
local caching yerel önbellekleme
dynamic caching dinamik önbellekleme
disk caching disk önbelleğe alma
image caching görüntü önbelleğe alma
solid state caching katı hal önbelleğe alma
system caching sistem önbelleği
byte caching bayt önbelleğe alma
caching software önbellek yazılımı
caching results önbellekleme sonuçları
database caching veritabanı önbelleği
caching mechanism önbellekleme mekanizması
caching is disabled önbellekleme devre dışı
caching duration önbellek süresi
caching approach önbellek yaklaşımı
caching issue önbellek sorunu
advanced caching gelişmiş önbellekleme
caching content önbelleğe alma içeriği
distributed caching dağıtılmış önbellekleme
caching purposes önbellekleme amaçları
caching service önbellekleme servisi
caching algorithms önbellek algoritmaları
byte level caching bayt düzeyinde önbellekleme
report caching önbelleğe alma bildir
result caching önbellekleme sonucu
mobile caching mobil önbellekleme
caching framework önbellekleme çerçevesi
intelligent caching akıllı önbellekleme
bitmap caching bitmap önbelleğe alma
element caching eleman önbelleği
aggressive caching agresif önbellekleme
core caching çekirdek önbellekleme
caching providers önbellek sağlayıcıları
for caching purposes only yalnızca önbellekleme amacıyla
caching technologies önbellek teknolojileri
log caching günlük önbelleğe alma
caching appliance önbellekleme cihazı