cachectin

cachectin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cachectin kaşektin