cachectic

cachectic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cachectic kaşektik