cachalot

cachalot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cachalot ispermeçet balinası