cacao butter

cacao butter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cacao butter kakao yağı