cacao butter

cacao butter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cacao butter kakao yağı

cacao butter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cacao kakao
cacao bean kakao çekirdeği
creme de cacao kakaolu krema
cacao nibs kakao hazretleri
cacao beans kakao çekirdekleri
raw cacao çiğ kakao
cacao mass kakao kütlesi
cacao plantation kakao ekimi
cacao products kakao ürünleri
cacao farms kakao çiftlikleri
cacao trees kakao ağaçları
cacao and cotton kakao ve pamuk
cacao crop kakao mahsulü
cacao seeds kakao tohumları
cacao farming kakao tarımı
cacao groves kakao koruları
cacao production kakao üretimi
certified cacao sertifikalı kakao
processing of cacao kakao işlenmesi
cacao regions kakao bölgeleri
cacao dust kakao tozu
cacao is kakao
cacao grains kakao taneleri
cacao oil kakao yağı
apple butter elma yağı
black butter kara tereyağı
brandy butter brendi yağı
bread-and-butter ekmek ve tereyağ
bread-and-butter letter ekmek ve tereyağı mektubu
bread-and-butter model ekmek ve tereyağı modeli
bread-and-butter pickle ekmek ve tereyağı turşusu
brown butter kahverengi tereyağı
butter tereyağı
butter bean tereyağlı fasulye
butter brickle tereyağı
butter clam tereyağı istiridye
butter cookie tereyağlı kurabiye
butter knife tereyağı bıçağı
butter muslin tereyağı muslin
butter sauce tereyağı sosu
butter someone up birini yağlamak
butter spreader tereyağı yayıcı
butter tart tereyağlı tart
butter tree tereyağı ağacı
butter up pohpohlamak
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
butter-and-egg man tereyağlı yumurta adamı
butter-and-eggs tereyağı ve yumurta
butter-fingered tereyağı parmaklı
coconut butter hindistan cevizi yağı