i a attest

i a attest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a attest ben bir onaylım

i a attest terimi için benzer kelimeler ve anlamları

attest kanıtlamak
i attest onaylıyorum
i attest that bunu onaylıyorum
certify and attest belgelendirmek ve onaylamak
attest that bunu kanıtla
attest services en iyi hizmetleri
attest to the fact gerçeği kanıtlamak
i hereby attest onaylıyorum
can attest kanıtlayabilir
hereby attest bu vesile ile
which i attest hangisini onaylıyorum
attest to the truth gerçeği doğrulamak
attest the signature imzayı onaylamak
i can attest doğrulayabilirim
attest seal onay mühür
do hereby attest onayla
swear and attest yemin et ve onayla
i do attest onaylıyorum
i attest to the accuracy doğruluğunu onaylıyorum
attest to the fact that gerçeğini kanıtlamak
we can attest doğrulayabiliriz
attest to the accuracy doğruluğunu onaylamak
attest for kanıtlamak
i hereby attest that bunu onaylıyorum
attest function onaylama işlevi
attest and verify onayla ve doğrula
hereby attest that bu vesile ile
can attest to that bunu kanıtlayabilir
attest with kanıtlamak
i attest the signature imzayı onaylıyorum
i certify and attest tasdik ederim ve onaylarım
attest to a signature imzayı onaylamak
i further attest daha fazla onaylıyorum
attest to his onun kanıtı
medical attest tıbbi belge
attest to that fact bu gerçeği kanıtla
attest the authenticity özgünlüğü kanıtlamak
i so attest çok onaylıyorum
readily attest kolayca onay
results attest sonuç belgesi
you attest that bunu onaylıyorsun
all of which i attest hepsini onaylıyorum
i can attest that bunu doğrulayabilirim
i herby attest ben herest tasviri
attest from doğrulamak
do hereby and attest işini yap ve onayla
attest to the character karaktere onaylamak
do hereby attest that bunu onayla
that will attest doğrulayacak
many written accounts attest birçok yazılı hesap belgesi