cabriole

cabriole teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabriole cabriole

cabriole terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cabriole legs cabriole bacaklar