cabrini

cabrini teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabrini cabrini

cabrini terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saints frances cabrini azizler frances cabrini