cabot strait

cabot strait teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabot strait lahana boğazı

cabot strait terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cabot cabot
cabot's ring body kabinin halka gövdesi
henry cabot lodge henry cabot köşkü
john cabot john cabot
john cabot was john cabot oldu
maria moors cabot award maria cabot ödülünü demirledi
the cabot trail lahana izi
bass strait bas boğazı
bering strait boğazı boğazı
cook strait boğazı pişir
davis strait davis boğazı
denmark strait danimarka boğazı
florida strait florida boğazı
florida-strait florida-boğaz
formosa strait formosa boğazı
hainan strait hainan boğazı
hecate strait hekate boğazı
hudson strait hudson boğazı
korea strait kore boğazı
la perouse strait la perouse boğazı
macassar strait macassar boğazı
magellan, strait of macellan boğazı
mcclure strait mcclure boğazı
menai strait menai boğazı
northumberland strait northumberland boğazı
palk strait palk boğazı
rion strait rion boğazı
rosario strait rosario boğazı
shelikof strait shelikof boğazı
singapore strait singapur boğazı
soenda strait soenda boğazı
strait boğaz
strait-jacket gömleği
strait-lace boğaz-dantel
strait-laced mutaassıp
sunda strait sunda boğazı
tatar strait tatar boğazı
torres strait torres boğazı
tsugaru strait tsugaru boğazı
tsushima strait tsushima boğazı
cross-strait çapraz boğaz
strait of hormuz hormuz boğazı
strait of gibraltar cebelitarık boğazı
taiwan strait tayvan boğazı
cross-strait relations boğaziçi ilişkiler
strait of malacca malacca boğazı
strait ahead ilerlemek
strait of magellan macellan boğazı
bosphorus strait boğazı boğazı
torres strait islander people torres boğazı adalı insanlar