a 0.5 attendance clerk,

a 0.5 attendance clerk, teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 0.5 attendance clerk, 0.5 katılım görevlisi,

a 0.5 attendance clerk, terimi için benzer kelimeler ve anlamları

clerk o deputy clerk katip o katip yardımcısı
attendance clerk katılım görevlisi
school attendance clerk okula devam memuru
full-attendance, semi-attendance tam katılım, yarı katılım
bank clerk banka memuru
booking clerk gişe memuru
city clerk şehir memuru
clerk kâtip
clerk of works işçi katibi
clerk vicar tezgahtar
county clerk ilçe memuru
desk clerk resepsiyonist
file clerk dosya katibi
filing clerk dosyalama memuru
james clerk maxwell james clerk maxwell
landing clerk iniş memuru
law clerk hukuk memuru
lay clerk katip koymak
maxwell, james clerk maxwell, james katip
parish clerk bucak memuru
room clerk oda memuru
shipping clerk nakliye memuru
stock clerk stok memuru
tally clerk taksitli memur
town clerk şehir memuru
deputy clerk katip yardımcısı
court clerk mahkeme katibi
clerk of the court mahkeme katibi
office clerk büro memuru
accounting clerk muhasebe memuru
chief clerk baş katip
sales clerk satış sorumlusu
store clerk mağaza memuru
clerk of the circuit court devre mahkemesinin katibi
data entry clerk veri giriş elemanı
clerk's office memurun ofisi
administrative clerk idari görevli
payroll clerk bordro memuru
ward clerk koğuş memuru
clerk recorder katip kaydedici
country clerk memur
office of the city clerk şehir memuru ofisi
warehouse clerk depo memuru
front desk clerk ön büro memuru
district clerk bölge memuru
clerk of the county ilçe memuru
senior clerk kıdemli katip
grocery clerk tezgahtar
hotel clerk otel sorumlusu
head clerk baş memuru