cabora bassa

cabora bassa teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabora bassa cabora bassa