caboose

caboose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
caboose gemi mutfağı