cabob

cabob teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabob cabob