cabling

cabling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabling kablolama

cabling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

power cabling güç kablosu
wiring and cabling kablolama ve kablolama
cabling system kablolama sistemi
structured cabling yapısal kablolama
data cabling veri kablolaması
cabling and wiring kablolama ve kablolama
network cabling ağ kablolaması
backbone cabling omurga kablolaması
copper cabling bakır kablolama
cabling infrastructure kablolama altyapısı
electrical cabling elektrik kablolaması
fiber cabling fiber kablolama
structured cabling system yapısal kablolama sistemi
coax cabling koaksiyel kablolama
cabling diagram kablolama şeması
in-house cabling ev içi kablolama
cabling layout kablolama düzeni
cabling work kablolama çalışması
twisted pair cabling bükülü kablolama
internal cabling dahili kablolama
ethernet cabling ethernet kablosu
cabling pathways kablolama yolları
dc cabling dc kablolama
cabling scheme kablolama şeması
cabling security kablolama güvenliği
campus cabling kampüs kablolaması
electric cabling elektrik kablolaması
overhead cabling havai kablolama
communications cabling haberleşme kablosu
optical fiber cabling fiber optik kablolama
cabling solution kablolama çözümü
telecommunications cabling telekomünikasyon kabloları
cabling connections kablo bağlantıları
cabling requirements kablolama gereksinimleri
standard cabling standart kablolama
field cabling saha kablolaması
cabling instructions kablolama talimatları
control cabling kontrol kablolaması
mains cabling şebeke kablolaması
additional cabling ek kablolama
cabling faults kablolama hataları
generic cabling genel kablolama
patch cabling yama kablolaması
cabling services kablolama hizmetleri
zone cabling bölge kablolaması
trunk cabling ana hat kablolaması
cabling constraints kablo kısıtlamaları
infrastructure cabling altyapı kablolaması
laying the cabling kablo döşeme
extensive cabling kapsamlı kablolama