cablese

cablese teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cablese telgraf stili