p-precipitant

p-precipitant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı