cable length

cable length teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable length kablo uzunluğu