cable buoy

cable buoy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable buoy kablo şamandırası

cable buoy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anchor buoy çapa şamandırası
bell buoy çan şamandıra
breeches buoy pantolon şamandıra
buoy şamandıra
buoy boat şamandıra botu
can buoy şamandıra olabilir
dan buoy dan şamandıra
left-hand buoy sol şamandıra
life buoy cankurtaran simidi
mooring buoy palamar şamandırası
nun buoy rahibe şamandıra
right-hand buoy sağ şamandıra
ring buoy halka şamandıra
spar buoy spar şamandıra
telegraph buoy telgraf şamandırası
whistling buoy ıslık şamandıra
gong buoy gong şamandıra
buoy up şamandıra
pull buoy şamandıra çekme
marker buoy marker şamandıra
sea buoy deniz şamandırası
single buoy mooring tek şamandıra bağlama
buoy mooring şamandıra bağlama
buoy line şamandıra hattı
buoy system şamandıra sistemi
buoy off şamandıra
buoy data şamandıra verileri
swim buoy şamandıra yüzmek
pool buoy havuz şamandıra
to buoy the economy ekonomiyi inşa etmek
channel buoy kanal şamandırası
buoy by şamandıra
ocean buoy okyanus şamandıra
buoy-marked -şamandıra işaretli
anchorage buoy demirleme şamandırası
national data buoy center ulusal veri şamandıra merkezi
tsunami buoy tsunami şamandıra
buoy device şamandıra cihazı
moored buoy array demirleyen şamandıra dizisi
buoy station şamandıra istasyonu
directional wave buoy yönlü dalga şamandıra
ship and buoy observation gemi ve şamandıra gözlemi
national data buoy ulusal veri şamandırası
6 buoy 6 şamandıra
drifting buoy array sürüklenen şamandıra dizisi
national buoy center ulusal şamandıra merkezi
deployed buoy konuşlandırılmış şamandıra
buoy handler şamandıra
cellar buoy kiler şamandırası
position buoy şamandıra