cabiri

cabiri teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabiri cabiri