cabinetry

cabinetry teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinetry dolap

cabinetry terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cherry cabinetry kiraz dolap
for cabinetry kabine için