cabinet-maker

cabinet-maker teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinet-maker dolap üreticisi

cabinet-maker terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cabinet maker dolap üreticisi
basket maker sepet yapıcı
change-maker değişim yapımcısı
cheese-maker peynir makinesi
coffee maker kahve makinesi
film-maker film yapımcısı
holiday-maker tatilci
maker yapıcı
maker space yapımcı alanı
maker's mark yapımcının işareti
market maker piyasa yapıcı
mischief-maker yaramazlık yapan
money-maker para yapıcı
phrase-maker ifade yapımcısı
tea maker çay makinesi
tea-maker çay makinesi
tool-maker alet yapımcısı
vacuum coffee maker vakum kahve makinesi
glass maker cam üreticisi
glass-maker cam üreticisi
ice maker buz yapıcı
ice cream maker dondurma makinesi
movie maker film yapıcı
co-maker eş-yapıcı
pattern maker döküm kalıpçısı, modelci
label maker etiket yapımcısı
model maker model yapımcısı
sandwich maker sandviç makinesi
water maker su yapıcı
waffle maker waffle makinesi
bread maker ekmek yapıcı
pasta maker makarna üreticisi
carpet maker halı üreticisi
game maker oyun yapımcısı
popcorn maker patlamış mısır makinesi
furniture maker mobilya üreticisi
chief operating decision maker baş işletme karar vericisi
primary decision maker birincil karar verici
dream maker rüya yapımcısı
surrogate decision maker vekil karar verici
windows live movie maker windows live film yapımcısı
booklet maker kitapçık oluşturucu
video maker video yapıcı
mischief maker yaramazlık yapan
price maker fiyat üreticisi
espresso maker espresso makinesi
gasket maker conta yapıcı
tool and die maker alet ve kalıp üreticisi
documentary maker belgesel yapımcısı
chocolate maker çikolata üreticisi