cabinet-maker

cabinet-maker teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinet-maker dolap üreticisi