cabinet wine

cabinet wine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinet wine kabine şarap