cabinet scraper

cabinet scraper teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinet scraper dolap kazıyıcı

cabinet scraper terimi için benzer kelimeler ve anlamları

scraper kazıyıcı
scraper blade kazıyıcı bıçak
scraper ring kazıyıcı halka
ice scraper buz kazıyıcı
paint scraper boya kazıyıcı
scraper conveyor kazıyıcı konveyör
scraper trap kazıyıcı tuzağı
oil scraper yağ kazıyıcı
oil scraper ring yağ kazıyıcı halkası
scraper seal kazıyıcı conta
plastic scraper plastik kazıyıcı
scraper bar kazıyıcı çubuk
sludge scraper çamur kazıyıcı
rubber scraper kauçuk kazıyıcı
gasket scraper conta kazıyıcı
window scraper pencere kazıyıcı
dough scraper hamur kazıyıcı
scraper knife kazıyıcı bıçağı
scraper plate kazıyıcı levha
bone scraper kemik kazıyıcı
boot scraper çizme kazıyıcı
glass scraper cam kazıyıcı
scraper belt kazıyıcı kayış
razor scraper jilet kazıyıcı
tongue scraper dil kazıyıcı
casing scraper gövde kazıyıcı
scraper reclaimer kazıyıcı tamircisi
surface scraper yüzey kazıyıcı
portal scraper portal kazıyıcı
wall scraper duvar kazıyıcı
scraper chain kazıyıcı zinciri
bottom scraper alt sıyırıcı
snow scraper kar kazıyıcı
mud scraper çamur kazıyıcı
chain scraper zincir kazıyıcı
robot, spider, scraper robot, örümcek, kazıyıcı
windshield scraper cam kazıyıcı
scraper machine kazıyıcı makinesi
triangular scraper üçgen kazıyıcı
scraper system kazıyıcı sistemi
drum scraper davul kazıyıcı
tractor scraper traktör kazıyıcı
wheel scraper tekerlek kazıyıcı
portal scraper reclaimer portal kazıyıcı geri kazanımı
glue scraper tutkal kazıyıcı
scraper arm kazıyıcı kol
scraper floor kazıyıcı kat
drag scraper sürükle kazıyıcı
scraper knives kazıyıcı bıçak
rotating scraper dönen kazıyıcı