cabinet minister

cabinet minister teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinet minister kabine bakanı

cabinet minister terimi için benzer kelimeler ve anlamları

minister for the cabinet office kabine ofisi bakanı
former cabinet minister eski kabine bakanı
senior cabinet minister kıdemli kabine bakanı
chief cabinet minister baş kabine bakanı
prime minister and cabinet başbakan ve kabine
cabinet vice minister kabine yardımcısı
was a cabinet minister kabine bakanıydı
cabinet prime minister kabine başbakanı
female cabinet minister kadın bakanı bakanı
prime minister's cabinet başbakanlık kabine
cabinet of prime minister başbakanlık dolabı
deputy prime minister and minister of foreign affairs başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı
to-be-minister minister bakanlar bakanı
cabinet kabine
cabinet beetle kabine böceği
cabinet government kabine hükümeti
cabinet picture dolap resmi
cabinet pudding dolap pudingi
cabinet scraper dolap kazıyıcı
cabinet wine kabine şarap
cabinet-maker dolap üreticisi
cabinet-wine kabine şarap
chiller cabinet soğutucu dolabı
corner cabinet köşe dolabı
electronic file cabinet elektronik dosya dolabı
hoosier cabinet hoosier kabine
kitchen cabinet mutfak dolabı
shadow cabinet gölge kabine
filing cabinet dosya dolabı
control cabinet kontrol kabini
file cabinet dosya dolabı
electrical cabinet elektrik dolabı
cabinet office kabine ofisi
medicine cabinet ilaç dolabı
switch cabinet anahtar dolabı
electric cabinet elektrik kabini
display cabinet vitrin
storage cabinet saklama dolabı
cabinet maker dolap üreticisi
cabinet meeting kabine toplantısı
power cabinet güç dolabı
cabinet secretary kabine sekreteri
filling cabinet dolum dolabı
wall cabinet duvar dolabı
base cabinet temel kabin
china cabinet çin dolabı
locked cabinet kilitli dolap
drying cabinet kurutma dolabı
bedside cabinet başucu dolabı
cabinet door kabin kapısı