cabinet beetle

cabinet beetle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinet beetle kabine böceği

cabinet beetle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ambrosia beetle ambrosia böceği
argus tortoise beetle argus kaplumbağa böceği
asiatic beetle asya böceği
asparagus beetle kuşkonmaz böceği
bacon beetle pastırma böceği
bark beetle havlama böceği
bean beetle fasulye böceği
bee beetle arı böceği
beetle böcek
beetle drive böcek sürücü
beetle-browed çatık kaşlı
beetle-headed böceği başlı
black beetle kara böcek
black carpet beetle siyah halı böceği
blister beetle blister böceği
bloody-nosed beetle kanlı burunlu böcek
bombardier beetle bombardıman böceği
buffalo carpet beetle buffalo halı böceği
burying beetle gömme böceği
cardinal beetle kardinal böceği
carpet beetle halı böceği
carrion beetle leş böceği
cereal leaf beetle tahıl yaprağı böceği
christmas beetle noel böceği
churchyard beetle churchyard böceği
cigarette beetle sigara böceği
click beetle tıklayın böceği
colorado beetle colorado böceği
colorado potato beetle colorado patates böceği
confused flour beetle karışık un böceği
cucumber beetle salatalık böceği
darkling beetle karanlık böceği
diving beetle dalış böceği
dried-fruit beetle kurutulmuş meyve böceği
dung beetle bokböceği
elm bark beetle karaağaç kabuğu böceği
elm leaf beetle karaağaç yaprak böceği
engraver beetle oymacı böceği
fiddler beetle kemancı böceği
fire beetle ateş böceği
flea beetle pire böceği
flour beetle un böceği
flower beetle çiçek böceği
fuller rose beetle dolgun gül böceği
furniture beetle mobilya böceği
hercules beetle herkül böceği
japanese beetle japon böceği
khapra beetle khapra böceği
ladybird beetle uğur böceği
larder beetle larder beetle