cabin boy

cabin boy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabin boy kabin görevlisi