cabin

cabin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabin kabin