cabin

cabin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı