cabildo

cabildo teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabildo cabildo

cabildo terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cabildo governor cabildo valisi