cabeza de vaca

cabeza de vaca teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabeza de vaca cabeza de vaca

cabeza de vaca terimi için benzer kelimeler ve anlamları

virgin of cabeza cabeza bakire