cabe

cabe teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabe cabe