cabby

cabby teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabby taksi şoförü