cabbagy

cabbagy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabbagy kaydiyle