cabbagehead

cabbagehead teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabbagehead lahana kafa