g-fins

g-fins teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-fins g-e

g-fins terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fins e
cooling fins soğutma kanatları
radiator fins radyatör kanatçıkları
swim fins yüzgeçleri yüzmek
aluminum fins alüminyum yüzgeçler
glass fins cam yüzgeçleri
condenser fins kondansatör yüzgeçleri
air fins hava yüzgeçleri
fins out yüzgeçleri
evaporator fins evaporatör yüzgeçleri
coil fins bobin yüzgeçleri
copper fins bakır yüzgeçleri
heat sink fins soğutucu yüzgeçleri
fins attached ekli yüzgeçler
diving fins dalış yüzgeçleri
cooler fins soğutucu yüzgeçleri
louvered fins panjurlu yüzgeçler
fins naturally attached doğal olarak tutturulmuş yüzgeçler
aerodynamic fins aerodinamik yüzgeçler
engine cooling fins motor soğutma kanatları
spiny fins dikenli yüzgeçleri
bent fins bükülmüş yüzgeçler
sharp fins keskin yüzgeçler
paired fins eşleştirilmiş yüzgeçler
mask and fins maske ve yüzgeçler
dried shark fins kurutulmuş köpekbalığı yüzgeçleri
fins and a tail yüzgeçleri ve kuyruk
fins per inch inç başına yüzgeçleri
fins and scales yüzgeçler ve ölçekler
fins off yüzgeçleri
sloping fins eğimli yüzgeçler
fins tubes yüzgeçleri tüpler
tubes with fins yüzgeçleri olan tüpler
fish with fins yüzgeçleri ile balık
hammerhead fins çekiç yüzgeçleri
fins but yüzgeçleri ama
limbs fins bacaklarda yüzgeçler
these fins bu yüzgeçler
has four fins dört yüzgeci var
heat conducting fins ısı iletken yüzgeçleri
rmn-fins rmn-e
fins and snorkel yüzgeçleri ve şnorkel
of fins yüzgeçlerin
tails and fins kuyruklar ve yüzgeçler
bodyboard fins bodyboard yüzgeçleri
thermal exchange fins termal değişim yüzgeçleri
open heel fins açık topuk yüzgeçleri
longitudinal fins boyuna yüzgeçler
fins are processed yüzgeçler işlenir
fins and flanges yüzgeçler ve flanşlar