g-seconds

g-seconds teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-seconds g-saniye

g-seconds terimi için benzer kelimeler ve anlamları

redwood seconds sekoya saniye
saybolt universal seconds saybolt evrensel saniye
seconds saniye
within seconds saniye içinde
every few seconds birkaç saniyede
in seconds saniyeler içinde
a few seconds birkaç saniye
in a matter of seconds birkaç saniye içinde
for a few seconds birkaç saniyeliğine
in a few seconds birkaç saniye içinde
seconds flat saniye düz
within 5 seconds 5 saniye içinde
few seconds birkaç saniye
within 10 seconds 10 saniye içinde
tens of seconds onlarca saniye
within a few seconds birkaç saniye içinde
seconds later saniyeler sonra
have seconds saniye var
within 30 seconds 30 saniye içinde
take a few seconds birkaç saniye al
seconds hand saniye el
small seconds küçük saniye
in few seconds birkaç saniye içinde
factory seconds fabrika saniye
a matter of seconds birkaç saniye
seconds away saniye uzakta
wait a few seconds birkaç saniye bekle
a few seconds ago bir kaç saniye önce
after a few seconds birkaç saniye sonra
ask for seconds saniye isteyin
seconds apart saniye saniye
for seconds saniye boyunca
a few seconds later birkaç saniye sonra
seconds to spare yedek saniye
with seconds to spare yedek saniyeler
several seconds birkaç saniye
in seconds flat saniyeler içinde
within ten seconds on saniye içinde
seconds display saniye göstergesi
within 2 seconds 2 saniye içinde
seconds after saniye sonra
seconds counter saniye sayacı
within two seconds iki saniye içinde
subsidiary seconds ikincil saniye
when seconds count saniye sayıldığında
seconds ago saniyeler önce
missing seconds eksik saniye
expressed in seconds saniye cinsinden ifade
two seconds off the pace iki saniye uzakta
go back for seconds saniye geri dön