a division of

a division of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a division of bir bölümü

a division of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

air division hava bölümü
appellate division temyiz etmek
cassini division cassini bölümü
cell division hücre bölünmesi
cleavage division bölünme bölümü
direct nuclear division doğrudan nükleer bölünme
division bölünme
division algebra bölme cebiri
division algorithm bölme algoritması
division of labor iş bölümü
division of labour iş bölümü
division ring bölme halkası
division sign bölünme işareti
encke's division encke & # x27; s bölümü
equation division denklem bölümü
fallacy of division bölünme yanılgısı
family division aile bölümü
first division ilk bölüm
frequency-division multiplex frekans bölmeli çoklama
indirect nuclear division dolaylı nükleer bölünme
inter-division arası bölme
long division uzun bölüm
maturation division olgunlaşma bölümü
multiplicative division çarpma bölünmesi
panzer division panzer bölümü
pelagic division pelajik bölünme
reduction division azaltma bölümü
root division kök bölünmesi
second division ikinci bölünme
short division kısa bölünme
synthetic division sentetik bölüm
time-division multiplex zaman bölmeli çoklama
queen's bench division kraliçenin tezgah bölümü
chancery division şans bölümü
business division iş bölümü
criminal division ceza bölümü
queen's bench division kraliçenin tezgah bölümü
division manager bölüm müdürü
division of corporations şirketler bölümü
head of division birim yöneticisi
civil division sivil bölüm
upper division üst bölüm
retail division perakende bölümü
division head bölüm başkanı
lower division alt bölüm
division of vital records hayati kayıtların bölünmesi
company division şirket bölümü
code division multiple access kod bölmeli çoklu erişim
wage and hour division ücret ve saat bölümü
enforcement division icra bölümü