k-frame circuit breaker

k-frame circuit breaker teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-frame circuit breaker k çerçeve devre kesici

k-frame circuit breaker terimi için benzer kelimeler ve anlamları

frame circuit breaker çerçeve devre kesici
140u-m frame circuit breaker 140u-m şasi devre kesici
breaker breaker kırıcı kırıcı
circuit breaker şalter
air circuit breaker hava dolaşımı kesici
earth leakage circuit breaker toprak kaçağı devre kesicisi
miniature circuit breaker minyatür devre kesici
circuit breaker tripped devre kesici açıldı
molded case circuit breaker kalıplı devre kesici
vacuum circuit breaker vakumlu devre kesici
main circuit breaker ana devre kesicisi
power circuit breaker güç kesici
generator circuit breaker jeneratör devre kesici
circuit breaker panel devre kesici paneli
circuit breaker trip devre kesici açma
tripped circuit breaker tetiklenmiş devre kesici
motor circuit breaker motorlu devre kesici
circuit breaker box devre kesici kutusu
residual current circuit breaker artık akım devre kesicisi
moulded case circuit breaker kalıplı devre kesici
circuit breaker switch devre kesici şalter
thermal circuit breaker termal devre kesici
automatic circuit breaker otomatik devre kesici
field circuit breaker alan devre kesici
breaker circuit kesici devresi
circuit breaker tripping devre kesici açma
branch circuit breaker branş devre kesici
feeder circuit breaker besleyici devre kesici
electrical circuit breaker elektrik devre kesici
short circuit breaker kısa devre kesici
circuit breaker rating devre kesici değerlendirmesi
ac circuit breaker ac devre kesici
input circuit breaker giriş devre kesicisi
reset circuit breaker devre kesiciyi sıfırla
fuse or circuit breaker sigorta veya devre kesici
gas circuit breaker gazlı devre kesici
incoming circuit breaker gelen devre kesici
differential circuit breaker diferansiyel devre kesici
magnetic circuit breaker manyetik devre kesici
motor protection circuit breaker motor koruma devre kesici
air blast circuit breaker hava püskürtmeli devre kesici
tripping the circuit breaker devre kesiciyi açma
circuit breaker size devre kesici boyutu
supply circuit breaker besleme devre kesici
high voltage circuit breaker yüksek gerilim devre kesici
overcurrent circuit breaker aşırı akım devre kesici
circuit breaker failure devre kesici arızası
circuit breaker protection devre kesici koruması
resettable circuit breaker sıfırlanabilir devre kesici
output circuit breaker çıkış devre kesici