k-8 science

k-8 science teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-8 science k-8 bilimi

k-8 science terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bachelor of science in computer science bilgisayar bilimlerinde bilim lisans
bachelor of science degree in computer science bilgisayar bilimleri alanında lisans derecesi
master of science degrees in computer science bilgisayar bilimi yüksek lisans derecesi
science and social science citation indices bilim ve sosyal bilimler alıntı endeksleri
science and social science bilim ve sosyal bilim
anti-science bilim karşıtı
bachelor of science fen fakültesi mezunu
behavioral science davranış bilimi
behavioural science davranış bilimi
big science büyük bilim
biobehavioral science biyo-davranış bilimi
christian science hıristiyan bilimi
citizen science vatandaş bilimi
cognitive science bilişsel bilim
computer science bilgisayar bilimi
creation science yaratma bilimi
dismal science kasvetli bilim
domestic science yerli bilim
earth science yer bilimi
environmental science çevre bilimi
exact science kesin bilim
food science yemek bilimi
hard science zor bilim
information science bilgi bilimi
junk science önemsiz bilim
library science kütüphane bilimi
life science hayat bilimi
master of science bilim ustası
materials science malzeme bilimi
military science askeri bilim
national science foundation ulusal bilim vakfı
natural science doğal bilim
physical science fizik
policy science politika bilimi
political science politika bilimi
pseudo-science sözde bilim
rocket science roket bilimi
rural science kırsal bilim
science bilim
science dictionary bilim sözlüğü
science fiction bilim kurgu
science museum bilim müzesi
science park bilim parkı
social science sosyal bilim
soft science yumuşak bilim
soil science toprak bilimi
space science uzay bilimi
sound science ses bilimi
medical science tıbbi bilim
material science malzeme bilimi