o leave

o leave teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o leave o ayrılmak

o leave terimi için benzer kelimeler ve anlamları

leave and family leave izin ve aile izni
absent without leave asker kaçağı
administrative leave idari izin
by-your-leave by-your-izinli
family and medical leave act of 1993 1993 aile ve sağlık izni yasası
family leave aile izni
french leave fransız izni
in the dust, leave someone tozun içinde birisini bırak
leave ayrılmak
leave a bad taste in one's mouth ağzında kötü bir tat bırak
leave a lot to be desired arzulananı bırakmak
leave alone yalnız bırak
leave behind arkada bırakmak
leave flat düz bırakmak
leave hanging asılı kal
leave holding the bag çantayı tutmaya bırak
leave in the lurch zor durumda bırakmak
leave no stone un turned aranmadik yer bırakmayın
leave no stone unturned aranmadik yer bırakmayın
leave of absence yokluk izni
leave off vazgeçmek
leave one cold üşümek
leave open açık bırak
leave out dışarıda bırakmak
leave out in the cold soğukta bırakmak
leave out of account hesap dışı bırakmak
leave someone alone birini yalnız bırakmak
leave someone in peace birini rahat bırak
leave someone in the lurch birini kapıda bırakmak
leave someone to his or her resources birisini onun kaynaklarına bırakmak
leave the door open kapıyı açık bırak
leave to someone's own devices birisinin kendi cihazına bırak
leave to someone's tender mercies birinin şefkatli merhametine bırak
leave well enough alone yeterince rahat bırak
leave without a leg to stand on ayağa kalkmak için bir bacak olmadan
leave word haber bırakmak
leave-taking alarak ayrılmak
mass leave toplu izin
maternity leave doğum izni
parental leave ebeveyn izni
paternity leave babalık izni
shore leave karaya çıkma izni
sick leave hastalık izni
take it or leave it al ya da git
take leave of terkedin
take one's leave birinden ayrılmak
terminal leave terminal izni
ticket of leave izin bileti
gardening leave bahçe izni
annual leave yıllık izin