a glimpse

a glimpse teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a glimpse bir bakış

a glimpse terimi için benzer kelimeler ve anlamları

glimpse belirti
catch a glimpse gözüne ilişmek
get a glimpse bir göz at
caught a glimpse bir bakışta yakalandı
fleeting glimpse kısacık belirti
brief glimpse göz gezdirme
first glimpse ilk bakış
give a glimpse bir göz at
take a glimpse göz atmak
have a glimpse göz atmak
a brief glimpse kısa bir bakış
provide a glimpse bir bakış atmak
rare glimpse nadir bakış
provides a glimpse bir bakış sağlar
offer a glimpse bir bakış atmak
quick glimpse hızlı bakış
glimpse into the future geleceğe bakış
glimpse of the future geleceğe bakış
for a glimpse bir bakış için
tantalising glimpse saçma sapan bakış
offers a glimpse bir bakış sunuyor
gives a glimpse bir bakış verir
a fleeting glimpse kısacık bir bakış
got a glimpse bir bakış attı
gives us a glimpse bize bir bakış verir
give us a glimpse bize bir göz at
glimpse of heaven cennete bir bakış
giving a glimpse bir bakış atmak
initial glimpse ilk bakış
i caught a glimpse bir bakış yakaladım
catching a glimpse bir bakışta yakalamak
getting a glimpse göz gezdirmek
had a glimpse bir bakış attı
last glimpse son bakış
inside glimpse bakışta
we catch a glimpse bir bakış atıyoruz
glimpse of life hayatın bir ifadesi
intimate glimpse samimi bakış
catches a glimpse bir bakışta yakalar
a glimpse of the future geleceğe bir bakış
a glimpse into the future geleceğe bir bakış
glimpse into the past geçmişe bakış
show a glimpse bir bakış atmak
glimpse of a star bir yıldıza bakış
here is a glimpse işte bir bakış
gain a glimpse göz gezdirmek
gets a glimpse bir bakış attı
a quick glimpse hızlı bir bakış
present a glimpse bir bakış atmak
first-hand glimpse ilk elden bakış